responsibility.
Visionary
thinking.

odpovědnost.

Jako odpovědná firma působící na evropské úrovni se samozřejmě musíme vyrovnávat s pojmem společenské zodpovědnosti a trvale udržitelného rozvoje firmy.

vion definuje pojem odpovědnost způsobem, který dalece přesahuje parametry stanovené v zákonech a nařízeních. Naše jednání se vždy zaměřuje na dlouhodobou spolupráci. Tento zodpovědný přístup považujeme za základní předpoklad úspěchu.

Společnost si je vědoma zodpovědnosti vůči klientům, spolupracovníkům, obchodním partnerům, veřejnosti i společnosti. Transparentnost, férovost a kvalitní jednání jsou zde proto hluboce zakotveny. V návaznosti na tyto hodnoty uvažuje a působí společnost vion vždy prozíravě a velmi silně se zaměřuje na budoucnost.

Uvědomění si této zodpovědnosti je pro vion klíčové a patří – podle našeho názoru – k podnikatelské identitě. Jsme přesvědčení, že podstata trvale udržitelného a úspěšného hospodaření se nachází v zodpovědném a  respektujícím vzájemném styku a uvážlivém jednání.

Jako společnost působící v mnoha zemích vysoce profitujeme z individuálních rozdílů a různorodosti, které s sebou přináší každodenní spolupráce s lidmi. Setkávání se s různými jazyky, normami a hodnotami naši společnost velmi obohacuje.

klienti, spolupracovníci a síť.

Jako svědomitě jednající společnost jsme si vědomi velké zodpovědnosti vůči našim klientům, spolupracovníkům a naší síti.

Naše jednání zaměřené na budoucnost se odráží ve všech aspektech společnosti. Úspěch společnosti je založen na nasazení, loajalitě, vědomostech a odborných znalostech všech, kteří vion provází nebo provázeli. Jsme si vědomi, že bez našich klientů, spolupracovníků a obchodních partnerů by takový úspěch nebyl možný. Jsme přesvědčení, že investice do vzdělání jsou investicí do budoucnosti, a proto požadujeme a podporujeme kvalifikace a kompetence našich spolupracovníků a obchodních partnerů.

Podporujeme a oceňujeme rozvoj individuálního potenciálu, nasazení a ochotu podávat výkony. Bez neustálého vývoje nemůže dojít k žádnému pokroku – jen tak zajistíme naší společnosti perspektivní budoucnost.

Naše síť dodavatelů a partnerů přispívá velkou měrou k růstu přidané hodnoty, zvyšování kvality a inovační síly. Také na těchto základech stojí úspěch naší společnosti.

Společnost spolupracuje s více než 250 dodavateli a partnery v Evropě. Je pro nás velmi důležité, aby i oni splňovali ty stejné parametry, požadavky a standardy, které jsme si předsevzali.

mission statement.

Zastupujeme privátní bankovní koncept zaměřený na budoucnost. Naše poslání spatřujeme v poskytování centrální podpory obchodním partnerům, aby mohli poskytovat vhodné poradenství pro investory zaměřující se na dlouhodobé budování majetku. Jako specialisté na investice nabízíme klientům individuální řešení a možnosti investic na míru.

Vztahy budujeme v souladu s odpovědností a transparentností, která je pro nás vždy prioritní. Zaměřujeme se na kvalitní vzdělávání a na neustálý výběr a optimalizaci produktů a portfolií. Vše je nutné spojit do odpovídajícího komplexního konceptu orientovaného na zákazníka, který nesmí podléhat žádným kompromisům.