Career.
Visionary
thinking.

kariéra.

Kariéra ve finanční branži je velkou výzvou, kterou je možné zvládnout se správnými vědomostmi a nasazením. Důležitým stavebním kamenem úspěchu je fundované a kvalitní vzdělání na majetkového poradce, které musí absolvovat každý samostatný obchodní poradce.

V tak náročném oboru, jako je poskytování finančních služeb, jsou velmi důležité fundované a aktuální vědomosti. Proto klademe důraz na neustálé další vzdělávání obchodních partnerů a vedoucích pracovníků, aby naši klienti vždy obdrželi co nejvhodnější produkt.

Vzdělání na samostatného majetkového poradce probíhá mimo jiné spolupráci s ekonomickou univerzitou Vysoké školy finančně správní v Praze (VŠFS), která poskytuje zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu. V dobách neustále se měnícího hospodářského prostředí a legislativního rámce, je vzdělávání nezbytnou součástí pro zajištění perspektivní budoucnosti a trvalého rozvoje.

Step 1
návštěva základního semináře

Základní seminář je určen všem, kteří se zajímají o kariéru u společnosti vion a o profesi majetkového poradce. Cílem tohoto školení je přiblížit okruh produktů i nejdůležitější know-how o naší firmě.

Step 2
vzdělání na majetkového poradce

Vzdělání na samostatného majetkového poradce je srovnatelné s mistrovským osvědčením finančního oboru. Toto vzdělání je poskytováno v úzké kooperaci s ekonomickou univerzitou Vysoké školy finančně správní v Praze (VŠFS). Tímto vzděláním je zajištěno, že naši obchodní partneři budou disponovat správným know-how a klientům bude vždy poskytnuto profesionální poradenství.

Step 3
vykonávání profese

Po úspěšně ukončeném vzdělání a zkoušce na samostatného majetkového poradce jsou všechny formy této profese otevřené. Naši obchodní partneři jsou však i nadále zavázáni se po odborné i osobní stránce neustále vzdělávat.

Be part of it.
zde můžete zaslat své podklady uchazeče
Mehr lesen

mission statement.

Zastupujeme privátní bankovní koncept zaměřený na budoucnost. Naše poslání spatřujeme v poskytování centrální podpory obchodním partnerům, aby mohli poskytovat vhodné poradenství pro investory zaměřující se na dlouhodobé budování majetku. Jako specialisté na investice nabízíme klientům individuální řešení a možnosti investic na míru.

Vztahy budujeme v souladu s odpovědností a transparentností, která je pro nás vždy prioritní. Zaměřujeme se na kvalitní vzdělávání a na neustálý výběr a optimalizaci produktů a portfolií. Vše je nutné spojit do odpovídajícího komplexního konceptu orientovaného na zákazníka, který nesmí podléhat žádným kompromisům.