products.
Visionary
thinking.

služby.

Majetkové poradenství a zprostředkování finanční správy a drahých kovů: Samostatní obchodní partneři společnosti vion podporují své klienty poskytováním služeb privátního bankéře a poradenstvím vhodným pro investora. A to vždy se zaměřením na dlouhodobé budování a rozmnožování majetku. V centru pozornosti se přitom nachází chytře sestavená vzorová portfolia z podílových fondů a drahých kovů.

V množství rozmanitých produktů finančního trhu jsou podílové fondy přesvědčivým nástrojem. Především pro svoji schopnost diverzifikace jsou vhodné pro dlouhodobé budování majetku. Tato forma investice je navíc vhodná jak pro drobné investory, tak pro institucionální klienty.

Podle klasického majetkového poradenství se zaměřením na podílové fondy zahrnuje privátní bankovnictví také investice do drahých kovů i oblast majetkové správy.

Pro všechny oblasti produktů stojí v popředí osobní a individuální poradenství, které není omezeno žádnou otevírací dobou, a zcela se řídí potřebami jednotlivých klientů. V průběhu poradenství je vždy definována osobní motivace pro investici a sestavena individuální nabídka na míru.

Prostřednictvím průběžného kontaktu poradců s klienty je možná stálá kontrola, a v případě nutnosti také aktuální optimalizace klientských portfolií. Samostatní obchodní partneři společnosti vion prochází fundovaným vzděláváním, a proto mohou vykonávat vysoce profesionální práci.

Neustálé zvyšování kvalifikace a další vzdělávání garantují, že jsou klientům vždy nabízeny aktuální produkty, které odpovídají jejich potřebám.

Zprostředkování
drahých kovů

Majetkové
poradenství

Zprostředkování
majetkového poradenství:

hodnoty, které přetrvají generace.

V průběhu lidských dějin existovaly nespočetné formy platebních prostředků, nejrůznější definice „peněz“. Drahé kovy a zvláště zlato vystupují do popředí, protože stojí v centru mnoha platebních systémů rozdílných kultur v průběhu tisíciletí až do dnes.

Tradiční důvěra lidí v udržitelnost a zhodnocování zlata má nejen racionální, ale i emocionální pozadí. Tato tradice má svůj počátek ve skutečnosti, že je zlato vzácné a jeho výroba je nákladná a že v dřívějších dobách mělo symbolický význam držet v ruce „barvu slunce“ a pokračuje prostřednictvím zlatého standardu až do oficiálních měnových systémů posledních desetiletí

Vlastnictví fyzického zlata – zlatých prutů nebo zlatých mincí – může zprostředkovat pocit ultimativní jistoty a zachování hodnoty. Cena zlata může stoupat nebo klesat po celé měsíce, fyzické zlato je vždy akceptované jako vysoce cenné. Je to mnohem více než obyčejná „investice“!

ideální portfolio.

I když se jednotlivé důvody, proč šetřit peníze, rozcházejí, spojuje je společný cíl: totiž že zítra by finančních prostředků, které jsou dnes k dispozici, mělo být více.

Pro dosažení tohoto cíle je nutné vysoce kvalitní poradenství, založené na vhodné strategii, a individuální investiční balíček. Samostatní obchodní poradci společnosti vion nabízí přesně takové poradenství podle výše měsíční spořící částky resp. jednorázové investice – a samozřejmě v souladu s osobním rizikovým profilem.

Pro všechny typy investorů a rizikové třídy existuje možnost individuálního řešení. V centru pozornosti stojí individuálně sestavená vzorová portfolia, která odpovídají osobním zájmům investora.

 

majetkové poradenství.

V závislosti na individuálních okolnostech může vyžadovaná služba dalece překročit oblast klasického majetkového poradenství.

Samostatní poradci společnosti vion chápou pojem majetkové správy jako poskytování vysoce kvalitní a individuální služby. Tým externích expertů v oblasti správy se ujme peněz svěřených od klienta.

Služeb v oblasti majetkové správy využívají zpravidla klienti, kteří disponují velkým objemem potenciální investice. V rámci majetkové správy obdrží klienti přístup k exkluzivním instrumentům na finančním trhu, samozřejmě vždy v souladu s individuálními potřebami a preferencemi.

 

zaujalo vás to? zde můžete zaslat dotaz.
Mehr lesen

Partner Bank AG : zastřešující ručitel pro samostatné vion obchodní partnery.

Investiční služby:

Zprostředkovatelé společnosti vion GmbH poskytují jako nezávislí obchodníci investiční zprostředkování a uzavření obchodu, umístění investic a investiční poradenství o finančních instrumentech (např. investičních fondech) výhradně na účet a s ručením Partner Bank AG, Goethestraße 1a, 4020 Linz, Rakousko jako smluvně vázaní zprostředkovatelé dle §§ 1 Z 20, 28 Sb. a jsou zapsáni ve veřejném rejstříku FMA. Všeobecné pokyny a informace o Partner Bank AG i o jejích produktech a službách najdete na www.partnerbank.at.

Důležité upozornění:

smluvně vázaný zprostředkovatel je z obchodně právního hlediska samostatným podnikatelem. Nejedná se o pobočku, filiálku nebo zastoupení banky. Zprostředkovatel nikdy nesmí přijmout peníze od klienta ani za účelem jejich dalšího převodu bance nebo klientovi.

 

 

PARTNER BANK AG Linec:
A-4020 Linec, Goethestraße 1a

www.partnerbank.at