Identity.
Visionary
thinking.

filozofie.

Společnost vion GmbH vidí své poslání v poskytování nutných rámcových podmínek samostatným obchodním partnerům, v jejich neustálém přizpůsobování a rozvíjení, aby klienti měli neustále k dispozici nejlepší možné poradenství a optimální výběr produktů. 

Aby společnost mohla tuto svoji úlohu co nejlépe realizovat, musí si být v plném rozsahu vědoma své identity a hodnot. A také podle nich do nejmenších detailů trvale fungovat. Konečně je to právě kombinace firemních hodnot, které společnosti vion propůjčují její jedinečný a nezaměnitelný profil.

Hodnoty, které společnost vion utváří, určují každodenní práci ve firmě a ovlivňují vzájemný styk a kontakt s veřejností či obchodními partnery. Nositelem těchto hodnot není jen samotná firma, ale také zaměstnanci a obchodní partneři. Věříme, že pokud budou tyto hodnoty zastupovány homogenně a autenticky, stanou se trvalými.

průkopnický duch & cíle

Jen ten kdo má vize a jasný cíl před očima, může zahájit mimořádné změny. Rozpoznali jsme, co klienti opravdu dlouhodobě potřebují, zavedli nové formy investic a úspěšně je uvedli na trh. Od té doby kráčíme po této úspěšné cestě a kromě Rakouska působíme také v České republice, Slovensku a Slovinsku.

kvalita & kompetence

Akceptujeme svoji zodpovědnost vůči klientům i společnosti. Dobře známe své kompetence a průběžně rozšiřujeme své know-how, aniž bychom se vzdálili od své hlavní linie podnikání. To vše uskutečňujeme v souladu s nejvyšší kvalitou služeb a produktů i nejvyšší možnou mírou transparentnosti.

odpovědnost & vedení

Máme jasné cíle a svoji odpovědnost vnímáme nejen vůči klientům, ale také vůči zaměstnancům a samostatným obchodním partnerům. Je pro nás velmi důležité umožnit svým zaměstnancům a obchodním partnerům rozvoj svého potenciálu, zaměřený na týmovou práci a výkonnost.

stabilita.
Konzistentnost a stabilita v myšlení a hospodaření zaměřené na udržitelný rozvoj mají u nás vždy přednost před rychlými trendy. Protože jen zdravá firma je schopná dlouhodobé existence a konstantního vývoje.
transparentnost.
Nemáme žádná tajemství. Transparentnost nákladů je pro nás prioritní, naši klienti přesně vědí, za co platí. I v kariéře stojí férovost a jasná pravidla v popředí. Každý, kdo se rozhodne pro tuto cestu, má stejné podmínky a šance.
evropská kariéra.
Jsme připraveni dávat víc než ostatní. Je nám jasné, že pro velké cíle musíme opustit komfortní zónu, abychom mohli ujít nutnou cestu k úspěchu. Naši samostatní obchodní partneři mohou vybudovat svůj obchod na nadnárodní úrovni, férově a transparentně ve všech zemích, kde naše společnost působí.
týmová práce.
Naši poradci, zaměstnanci a firma vion: Každý přispívá svým dílem k úspěchu a hraje v tomto koloběhu důležitou roli, protože jeden bez druhého nic neznamená. Naše vztahy jsou proto vždy rovnocenné.
služby.
Zájmy klientů jsou pro nás prvořadé. Každý klient musí obdržet produkt vhodný pro investici i pro investora. Klientům nabízíme správné produkty, orientované na řešení a chceme jim umožnit, aby si i s průměrným výdělkem mohli vybudovat majetek.
péče.
Péče o naše klienty je pro nás velmi důležitá, protože s nimi chceme udržovat dlouhodobé vztahy. Spolu s našimi samostatnými obchodními partnery doprovázíme naše klienty v různých životních fázích.
loajalita.
Naše firma udržuje přátelské a respektující prostředí. Klademe důraz na loajalitu, důvěru, otevřenost, jasnou a výstižnou komunikaci. Tímto způsobem se nám, spolu s vnitřním pocitem sounáležitosti, podaří zajistit náš úspěch i po mnoho dalších generací.
osobnost.
Prostředí naší společnosti poskytuje lidem možnost osobního růstu. Mohou se naučit dovednostem, které jim umožní vést lidi, resp. celé týmy. S každou další pozicí na kariérním žebříčku se zvyšují vlastní možnosti a stupeň finanční svobody.
vzdělání.
Klademe velký důraz na profesionální a průběžné vzdělávání našich samostatných obchodních partnerů i jejich doloženou dosaženou kvalifikaci. Jen tak můžeme garantovat kvalitu služeb a každý klient obdrží produkt, který je pro něho nejvhodnější.

mission statement.

 

Zastupujeme privátní bankovní koncept zaměřený na budoucnost. Naše poslání spatřujeme v poskytování centrální podpory obchodním partnerům, aby mohli poskytovat vhodné poradenství pro investory zaměřující se na dlouhodobé budování majetku. Jako specialisté na investice nabízíme klientům individuální řešení a možnosti investic na míru.

Vztahy budujeme v souladu s odpovědností a transparentností, která je pro nás vždy prioritní. Zaměřujeme se na kvalitní vzdělávání a na neustálý výběr a optimalizaci produktů a portfolií. Vše je nutné spojit do odpovídajícího komplexního konceptu orientovaného na zákazníka, který nesmí podléhat žádným kompromisům.